Bella po operaci čelisti

Bella po operaci čelisti

Bela k nám byla referovaná s podezřením na nádorové změny kostní tkáně v dolní čelisti.

Bela měla již delší dobu potíže s příjmem potravy. Při vyšetření dutiny ústní referující pracoviště odhalilo bouličku na dolní čelisti. Po extrakci pěti zubů a léčbě antibiotiky se stav částečně zlepšil, útvar však zcela nezmizel.

RTG vyšetření naše podezření podpořilo

Na Horské veterinární klinice jsme nejprve provedli rentgenové vyšetření, které podezření na nádor kosti podpořilo. Po konzultaci s majitelkou jsme proto přikročili k částečné extirpaci mandibuly v rozsahu 1. premoláru a předposlední stoličky. Odebraný materiál jsme zaslali na histologické vyšetření.

Bela u nás strávila ještě dva dny na infúzní terapii s výživou. Po propuštění do domácího ošetřování začala přijímat potravu, a na kontrole po 14 dnech už obě i s paničkou zářily jako sluníčka.