Kontrastní myelografie na Horské veterinární klinice

Kontrastní myelografie na Horské veterinární klinice

Speciální rentgenové vyšetření nazývané myelografie umožní veterinárnímu lékaři určit místo a stupeň komprese (stlačení) míchy. Toto stlačení může být způsobené meziobratlovou ploténkou nebo nádorem, časté je také při zlomeninách obratlů.

K čemu slouží kontrastní myelografie

Do páteřního kanálu pacienta lékař aplikuje kontrastní látku, která na rengenovém snímku zobrazí míchu jako bílý pás. V místě komprese míchy dochází k vychýlení a zeslabení myelografické linie, což nám umožní toto místo přesně určit, a provést zákrok, který míchu opět uvolní.
Schéma zobrazující aplikaci kontrastní látky do míšního kanálu. (Zdroj: ortocanis.com, upraveno)

Před myelografickým vyšetřením

Samotné myelografii vždy předchází klinické a neurologické vyšetření, a také zhotovení rentgenových snímků bez aplikace kontrastní látky.  Myelografické vyšetření provádíme v celkové anestezii, a proto ho pacient nemůže podstoupit bez kompletního vyšetření krve.
Komprese (stlačení míchy) zobrazené pomocí kontrastní látky na rentgenovém snímku
V případě pozitivního nálezu provádíme hemilaminektomii a následnou dekompresi. To zjednodušeně řečeno znamená otevření páteřního kanálu v místě komprese, odstranění nahromaděného materiálu a uzavření operační rány.

Po zákroku

Na celkovou prognózu má vliv jako obvykle čas a páníčkova pohotová reakce – nejvyšší efekt má zákrok provedený do 48 hodin. Stejně tak je zásadní rehabilitace, která začíná už následující den po zákroku, a pokračuje každý den po celou dobu hospitalizace (tzn. až pět dnů). Po propuštění do domácí péče by ve cvičení se zvířátkem měl pokračovat majitel.