Kontrastní myelografie

Kontrastní myelografie

Speciální rentgenové vyšetření nazývané myelografie umožní veterinárnímu lékaři určit místo a stupeň komprese (stlačení) míchy. Toto stlačení může být způsobené meziobratlovou ploténkou nebo nádorem, časté je také při zlomeninách obratlů.

K čemu slouží kontrastní myelografie

Do páteřního kanálu pacienta lékař aplikuje kontrastní látku, která na rengenovém snímku zobrazí míchu jako bílý pás. V místě komprese míchy dochází k vychýlení a zeslabení myelografické linie, což nám umožní toto místo přesně určit, a provést zákrok, který míchu opět uvolní.
Schéma zobrazující aplikaci kontrastní látky do míšního kanálu. (Zdroj: ortocanis.com, upraveno)

Před myelografickým vyšetřením

Samotné myelografii vždy předchází klinické a neurologické vyšetření, a také zhotovení rentgenových snímků bez aplikace kontrastní látky.  Myelografické vyšetření provádíme v celkové anestezii, a proto ho pacient nemůže podstoupit bez kompletního vyšetření krve.
Komprese (stlačení míchy) zobrazené pomocí kontrastní látky na rentgenovém snímku
V případě pozitivního nálezu provádíme hemilaminektomii a následnou dekompresi. To zjednodušeně řečeno znamená otevření páteřního kanálu v místě komprese, odstranění nahromaděného materiálu a uzavření operační rány.

Po zákroku

Na celkovou prognózu má vliv jako obvykle čas a páníčkova pohotová reakce – nejvyšší efekt má zákrok provedený do 48 hodin. Stejně tak je zásadní rehabilitace, která začíná už následující den po zákroku, a pokračuje každý den po celou dobu hospitalizace (tzn. až pět dnů). Po propuštění do domácí péče by ve cvičení se zvířátkem měl pokračovat majitel.
Volné pracovní pozice na Horské veterinární klinice

Více informací zde.