Politika kvality Horské veterinární kliniky s. r. o.

Vize

Horská veterinární klinika je moderní, flexibilní a otevřenou společností založenou na dlouhodobých pozitivních vztazích se zákazníky. Klientům poskytuje služby té nejvyšší úrovně. Klienti přicházejí již
s několikátou generací svých zvířecích kamarádů, o něž je na naší klinice pečováno od narození až do podzimu jejich života.

Klinika naplňuje své motto „Léčíme vaše zvířátko jako člena rodiny“, a proto se u nás i naši pacienti cítí dobře. Horská veterinární klinika představuje jisté a prestižní pracoviště pro své zaměstnance tvořící fungující tým. Širokou veřejností je vnímaná jako přátelská a pozitivní společnost myslící kromě veterinární medicíny také na dobročinné aktivity a ochranu životního prostředí.

Poslání

Horská veterinární klinika poskytuje komplexní veterinární péči a zajišťuje pohotovostní službu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je také referenčním pracovištěm. Poskytované služby spadají do oboru interní medicíny, chirurgie, ortopedie, dermatologie, stomatologie, RTG, sonografie, endoskopie, onkologie, kardiologie, medicíny malých savců a plazů. Pacienti po operacích a ve vážném stavu jsou hospitalizováni. Horská veterinární klinika nabízí také služby laboratoře a prodej veterinárních krmiv a léčiv.

Strategie

Strategie Horské veterinární kliniky je dána základní SWOT analýzou a cíli kvality. Záměrem HVK je zvyšovat specializaci v oblasti ortopedie a chirurgie a stát se jedním z klíčových referenčních pracovišť Královéhradeckého kraje. Nezbytnou součástí této strategie je vytvoření stabilního týmu kvalifikovaných pracovníků a budování věrné klientské základny.

  • Stavět na dlouhodobých vztazích se zákazníky,
  • přizpůsobovat image firmy cílové skupině klientů,
  • vytvářet příjemné prostředí pro pacienty.