Chirurgické zákroky na naší klinice provádíme v klimatizovaných chirurgických sálech s filtrací vzduchu. Standardně používáme jednorázové operačního oblečení. Pacienti jsou před zákrokem připravováni podle nejvyšších požadavků na asepsi. Anestezie se provádí podle anesteziologických protokolů zohledňujících zdravotní stav jedince.

 

 

 

 

 

V oblasti chirurgie měkkých tkání upravujeme prodloužené měkké patro, nozdry, oční víčka. V dutině břišní provádíme resekce střeva, jaterních laloků, splenektomii, cystotomie, rekonstrukce uretheru, diafragmatické a perianální kýly. V dutině hrudní odstraňujeme postižené laloky plic a cizí tělesa z jícnu.

Provádíme rovněž rekonstrukce rozsáhlých kožních poranění.

 

 

 

 

 

Pacienty s hmotností nižší než 5 kg umisťujeme do vyhřívaného inkubátoru, kde je ponecháváme do doby úplného probuzení se stabilní tělesnou teplotou. Pacienty s tělesnou hmotností vyšší než 5 kg umisťujeme do hospitalizačních boxů a pravidelně monitorujeme jejich životní funkce. Každý pacient má svůj anesteziologický i hospitalizační protokol. Pacienty po chirurgickém zákroku předáváme majiteli v bdělém stavu schopné samostatné chůze.