Postřelené kotě Alie

Postřelené kotě Alie

Osudná výprava

Osmiměsíční koťátko Alie se z krátké procházky okolo domu vrátilo s bolavou nohou. Majitelé neobjevili žádné patrné poranění, přesto ale Alie přivezli na naši kliniku. Ani klinické vyšetření však neodhalilo žádnou možnou příčinu kulhání. Teprve na rentgenovém snímku nás čekalo překvapení.

Zbloudilá diabolka

Rentgenové vyšetření odhalilo střelu určenou pro plynové střelné zbraně, například vzduchovky, končící ve svalovině stehna. Její dráha však začínala na pravém boku – lze si tak snadno představit, jak málo stačilo, aby tato příhoda skončila s mnohem závažnějším koncem. Diabolku bylo nutné vyjmout chirurgicky. Alie proto čeká několik dnů a ochranným límcem a antibiotiky.

Důvod? Omyl, hra či msta?

Lze jen spekulovat, jaký motiv stojí za tímto neomluvitelně odporným činem. Je však na místě upozornit, že postřelení kočky je dle zákona č. 246/1992 Sb. týráním zvířete.