První pomoc při otravě psů a koček

První pomoc při otravě psů a koček

Zvířátka jsou někdy až příliš zvídavá, a tak ochutnají, cokoliv je napadne. Někdy je příčinou otravy bohužel i návnada s jedem.

Jak postupovat, jestliže se váš pes nebo kočka otrávili?

Zachovejte chladnou hlavu. Nejprve musíte zjistit tři věci:

  1. Je zvíře při vědomí? Dýchá? Reaguje na podněty?
  2. Čím se otrávilo? Našli jste poblíž krabičku léků? Obal od chemikálie? Viděli jste, že pozřelo jedovatou rostlinu, houbu nebo návnadu na krysy?
  3. Jak je to dlouho, co snědlo jed?

Volejte pohotovostní službu Horské veterinární kliniky (+420 777 305 410) nebo toxikologické středisko (+420 224 91 92 93).

Zde vám poradí, jak postupovat při otravě konkrétní látkou.

První pomoc při otravě

První pomoc se při otravě skládá ze dvou kroků. Prvním je vyvolání zvracení, druhým podání protijedu.

Jak vyvolat zvracení u psa nebo kočky

Vyvolávat zvracení lze pouze u zvířete, které je při vědomí, a má smysl pouze do dvou hodin od pozření jedu. Jestliže se vaše zvíře otrávilo žíravinou – kyselinou nebo zásadou (typicky čistící prostředky), zvracení nikdy nevyvolávejte!

K vyvolání zvracení se používá 3% roztok peroxidu vodíku, anebo solný roztok 1:1 (1 dcl teplé vody + lžíce soli). Tekutinu vpravte nejlépe injekční stříkačkou do tlamy.

Podání protijedu

V domácím prostředí se vám nejspíš podaří sehnat pouze živočišné (neboli aktivní) uhlí. Jedná se o výborný prostředek, který na sebe dokáže vázat toxiny. Podává se 1g/kg, což znamená obvykle 4 tablety na 1 kilogram váhy vašeho zvířete.

Pokud se vám podařilo vašemu zvířátku podat první pomoc, získali jste cenný čas navíc. Váš pes nebo kočka ale bude potřebovat další ošetření. Na nic proto nečekejte, a

co nejdříve navštivte veterináře.