Malá invazivita zákroku

Nespornou výhodu pro pacienta představuje malá invazivita zákroku, minimální omezení pohyblivosti a pouze mírná bolestivost po zákroku.

Artroskopii využíváme v případě, že anamnéza, klinický nález a RTG vyšetření odpovídá onemocnění kloubu. Zpravidla se jedná o případy, kdy má pacient potíže se vstáváním nebo ulehnutím, nástupem nebo výstupem z auta a omezenou pohyblivostí postižené končetiny.

 

 

 

 

Diagnostika kloubních vývojových vad i fraktur

Nejčastěji provádíme artroskopii loketního kloubu, který bývá postižen různými vývojovými vadami, jako jsou OCD léze, nepřipojený processus anconeus, fragmentovaný processus coronoideus, periartikulární skleróza a jiné.

Artroskopii také využíváme k diagnostice intraartikulárních fraktur, poškození křížových vazů a menisků v kolenním kloubu a posouzení OCD a glenoidů v ramenním kloubu.

 

 

Pro zákroky používáme artroskopický systém Storz a řadu jemných speciálních artroskopických nástrojů.

Vyšetření, diagnostika a terapie se provádí v celkové anestezii za přísně aseptických podmínek.