Endoskopie jako neinvazivní zobrazovací metoda

Endoskopie umožňuje zobrazení obtížně přístupných míst.

Rigidní endoskopy slouží především k vyšetření v oblasti hlavy, krku, kraniální části jícnu, průdušnice, vaginy a části močových cest, laparoskopicky rovněž v dutině hrudní a břišní.

Flexibilní endoskop lze využít k vyšetření žaludku, střev, průdušnice, močových cest včetně močového měchýře, odebírání vzorků tkání a odstraňování cizích těles pomocí speciálních nástrojů.

Zcela samostatnou část endoskopie představuje artroskopie – vyšetření kloubů a přilehlých struktur.

 

Endoskopické odstranění cizích těles i diagnostika

Na Horské veterinární klinice se zabýváme se endoskopickou diagnostikou onemocnění v dutině ústní a nosní, v jícnu i hrtanu. Provádíme pokročilá endoskopická vyšetření včetně odstranění cizích těles nebo malých nežádoucích útvarů.

K vyšetření ucha využíváme krátký otoskop se zobrazením hluboké části zvukovodu, bubínku, případně středního ucha. Otoskop využíváme rovněž při řešení dlouhodobých či recidivujících otitid.