V léčbě nádorů rozhoduje vhodný postup

Nádory se objevují u malých zvířat stále častěji, přesto jsou v převážné většině léčitelné. Rozhodující pro vhodný postup je zvážení celkového stavu pacienta a kvality života po provedeném zákroku.

 

 

 

 

 

Důkladné vyšetření je pro výběr terapie nezbytné

Před zvolením vhodné terapie je nutné klinické vyšetření pacienta, stanovení rozsahu onkologického onemocnění a případná diagnostika metastáz v jiných orgánech. Proto je nezbytné provést RTG vyšetření plic, sonografické vyšetření břišní dutiny a cytologické vyšetření novotvaru. Hematologické a biochemické vyšetření krve umožňuje zhodnotit celkový zdravotní stav pacienta.

 

 

 

 

Chemoterapie podle doporučení onkologického centra

Odstraňujeme nádory kůže a podkoží, provádíme totální mastektomii, chirurgické výkony na hlavě a dutině ústní, operace nádorů plic, jater a dalších orgánů dutiny břišní. Z odstraněných nádorů zasíláme vzorek na histologické vyšetření pro přesné určení typu nádoru. Nejvhodnější léčebné protokoly pro chemoterapii vybíráme podle doporučení onkologických center – ať už jako monoterapii pro určité typy nádorů, nebo jako součást léčby po chirurgickém zásahu.