Chirurgie

Chirurgie

Paleta chirurgických zákroků prováděných na naší klinice je značně pestrá. Uvádíme zde proto ty, které patří mezi nejčastější. Ve všech kategoriích provádíme také odstranění nádorů na vnitřních orgánech a různá poranění.

Chirurgie horních cest dýchacích, krku a hlavy

Provádíme chirurgické úpravy nozder a měkkého patra. Tento zákrok často nutný u malých plemen se zkráceným nosem, kdy pejsek chrápe, má potíže s dýcháním či dokonce s příjmem potravy a vody.

Chirurgicky také řešíme úpravy očních víček. Pokud dlouhodobě dráždí oko, způsobují záněty spojivky nebo rohovky.

Hrudní chirurgie

Mezi nejobvyklejší hrudní operace patří operace nádorů plic nebo vyjmutí cizího tělesa uvízlého v jícnu. Pacienti jsou operování v inhalační anestezii a monitorováni pomocí přístrojů.

Abdominální chirurgie

Na Horské veterinární klinice na denní bázi řešíme kastrace zvířat obojího pohlaví, zákroky při zánětu dělohy (pyometry) u fen a mastektomie (operace mléčné žlázy); vyjmutí močových kamenů z močového měchýře nebo močové trubice u kocourů a také vyjmutí cizího tělesa uvízlého v žaludku nebo ve střevě nebo operace kýly.

Přetočení (torze) žaludku

Pacienty s přetočením žaludku operujeme ihned po uvolnění nadměrných plynů ze žaludku. Pro přežití pacienta je rozhodující doba, kdy k torzi došlo. Po operaci je pacient hospitalizován alespoň 24 hodin do stabilizace zdravotního stavu. Do domácí péče je propuštěn v okamžiku, kdy pominulo ohrožení jeho života.

Když zvířátko potřebuje operaci

Operace zvířete je náročným okamžikem i pro majitele. Jakkoli si každý přeje pomoci svému zvířecímu příteli od bolesti, většinu páníčků těsně před operací přepadne úzkost.

Jak připravit zvíře na operaci

Pokud se nejedná o akutní případ, domluvíte se s lékařem na konkrétním dni a hodině operace. 12 hodin před operací již zvířátko nekrmte. Po příjezdu na kliniku s vámi lékař znovu projde potřebné dokumenty, zodpoví vaše dotazy a pacienta si převezme. Není nutné, abyste na klinice setrvávali po celou dobu operace. Zvířata se zpravidla výrazně uklidní, pokud necítí nervozitu majitele.

Kde probíhá operace

Všechny operační zákroky jsou prováděny v operačních sálech s řízenou klimatizací a filtrací vzduchu za přísně aseptických podmínek. Během operací jsou pacienti připojeni na monitory s kontrolou životních funkcí, je jim podávána infuze a léky proti bolesti.

Naší zásadou je předat pacienta majiteli plně probuzeného z narkózy. Po operaci také vaše zvířátko dostane ochranný límec, který musí nosit až do úplného zhojení operační rány.

 

Příběhy našich pacientů