Zajišťujeme praxe studentů VETUNI

Zajišťujeme praxe studentů VETUNI

S radostí oznamujeme, že v souvislosti s obnovením externích praxí studentů Veterinární univerzity Brno se Horská veterinární klinika stala jedním z poskytovatelů praktického vzdělávání budoucích veterinárních lékařů.

Praxe studentů VETUNI na Horské veterinární klinice

Jak bude praxe studentů na naší klinice probíhat?

Studenti 6. ročníku Veterinární univerzity Brno se v průběhu 150 hodin na Horské veterinární klinice seznámí se zajímavými případy, postupy při vyšetření, diagnostickými postupy i možnostmi terapie. Není jim sice umožněno samostatně stanovovat diagnózy, rozhodovat o aplikaci léčiv a dalším postupu, a mohou pracovat pouze pod odborným vedením, ale budou s námi vždy v centru dění.

Věříme, že se u nás studenti budou cítit příjemně, a klinická praxe na Horské veterinární klinice pro ně bude přínosem.