Proč je někdy nutné bakteriologické vyšetření u zvířat?

Proč je někdy nutné bakteriologické vyšetření u zvířat?

Léčí se vaše zvířátko s celkovým onemocněním nebo úrazem?

Je možné, že bude nutné mu odebrat vzorek pro bakteriologické vyšetření. Ten následně spolu se žádankou poputuje do Nemocnice Trutnov, kde bude v Laboratoři klinické mikrobiologie vyšetřen.

Je to vůbec nutné?

Stejně jako v humánní medicíně, i v té veterinární lze řadu infekcí léčit tzv. empiricky – na základě znalosti nejčastějších příčin, příznaků a terapie. Ne vždy je ale vhodné se spoléhat na zkušenosti. Takových indikací k bakteriologickému vyšetření je hned několik:

Jednou z nich jsou opakující se infekce, rány, dekubity nebo píštěle. Léčilo-li se zvířátko v minulosti antibiotiky, a infekce se neustále vrací, je vhodné zjistit jejího původce – bakterii. Při bakteriologickém vyšetření také zjistíme, kolik je nutné podat antibiotik, aby tato konkrétní bakterie byla definitivně z těla pacienta odstraněna.

Dalším případem, kdy vám veterinář doporučí vyšetření v mikrobiologické laboratoři provést, jsou život ohrožující stavy, jako je akutní osteomyelitida (zánětu kostí a kostní dřeně), při podezření na sepsi (přítomnost bakterií v krevním řečišti), přítomnosti hnisu v pohrudniční dutině nebo tekutiny v dutině břišní.

Jsou i jiné situace, v nichž pacientovi, klientovi i veterináři udělá bakteriologické vyšetření dobrou službu. Jsou to infekce dýchacích cest u králíků nebo třeba chronické záněty plic.

Proč je být bakteriologické vyšetření užitečné všem?

Veterinář se dozví, který druh bakterie způsobuje pacientovo onemocnění (často jich je více než jeden), ke kterým antibiotikům je tento konkrétní kmen rezistentní (odolnost vůči antibiotikům se může lišit např. podle toho, kde se zvíře nakazilo), a jaké dávkování přesně zvolit, aby byla infekce definitivně vyléčena.

 

Pacient může dostat ihned účinná antibiotika, za což jsou vděčná zejména jeho játra a ledviny. Zkrácení doby léčby je benefitem pro všechny.

 

Klient se dozví, jestli se nemůže od zvířete nakazit, a ušetří díky zkrácené době léčby čas i peníze.

 

 

Neposlední přínos cílené léčby antibiotiky spočívá ve snižování pravděpodobnosti vzniku nových rezistencí bakterií vůči antibiotikům – a tím zvyšuje šanci, že až se příště nakazíme, budeme se ještě mít čím léčit. Léčba antibiotiky je v 21. století něčím, co považujeme za samozřejmost – asi jako večerní teplou sprchu, mikrovlnku v kuchyni nebo městskou hromadnou dopravu. Stále častěji se ale objevuje rezistence bakterií vůči antibiotikům, a v řadě případů má původ právě ve veterinární medicíně. (Zdravotnický deník, 2016)

Naše laboratoř:

Laboratoř

Další zdroje informací o antibiotické terapii, rezistenci bakterií vůči antibiotikům a příbuzných tématech:

Státní veterinární správa, 2022: Národní antibiotický program

WSAVA, 2020: Antimicrobial Stewardship (AMS) – A must for every companion animal practice

FECAVA, 2020: World Antimicrobial Awareness Week

WHO: Antimicrobial resistance