Perianální (hrázková) kýla

Perianální (hrázková) kýla

Na naši kliniku přivedl klient devítiletého jezevčíka Edu, když si všiml měkké výdutě měnící velikost, která se objevovala vpravo vedle konečníku. Majitel uvedl, že tento problém registruje už přibližně 1, 5 roku, ale nyní je „boule“ větší a téměř stále přítomná. Eda také trpěl potížemi při močení a defekaci. Obtížné vyprazdňování stolice majitel přikládal občasné zácpě, ale stejně jako výše uvedené symptomy, bylo způsobeno následkem perianální kýly.

Hrázková kýla: problém nejen u malých psů

Hrázková kýla se objevuje nejčastěji u nekastrovaných psů samčího pohlaví, středního a staršího věku. Postihuje především malá plemena – s perianální kýlou se obvykle setkáváme u jezevčíka a jeho kříženců, pekingského palácového psíka, maltézského psíka, francouzského buldočka nebo yorkšírského teriéra. Výjimkou však nejsou ani velká plemena jako je boxer nebo dobrman.

Hernie vzniká rupturou diaphragma pelvis, kterou vytváří několik svalů v perianální oblasti (m. sphincter ani externus,m. levator ani, m. coccygeus a m. obturatorius internus).

Multifaktoriální příčiny: prostata i atrofie

Významnou roli ve vzniku perianální kýly hraje onemocnění prostaty s dysbalancí pohlavních hormonů, ale také atrofie perianálních svalů spojená se zkrácením ocasu, vyšším věkem nebo s opakující se zácpou a tenesmy.

K rozvoji rektálních výdutí pak dochází, když přilehlé svaly přestanou poskytovat oporu stěně rekta. Jev je provázen zácpou, potížemi s defekací a tenesmy, které vedou k dalšímu zvětšování kýlního prostoru a nezřídka k herniaci dalších tkání a orgánů. Vedle paraprostatického tuku se mohou objevit v dutině rovněž kličky tenkého střeva, vesicae urinariae nebo prostata. Retroflexe močového měchýře představuje život ohrožující stav, který je třeba řešit rychle.

Nejvýraznějším klinickým příznakem hrázkové kýly je otok v perianální oblasti. Platí sice, že se nejčastěji vyskytuje kýla pravostranná, ale může postihnout obě strany. Při defekaci nebo štěkotu pak dochází k výraznějšímu vyklenutí fossa ischiorectalis. Dále toto onemocnění provází obtížná defekace nebo mikce, případně komplikace spojené s retencí moče.

Chirurgické řešení kýly u psa bez recidiv

Na základě klinického, rektálního, RTG a případně USG vyšetření lze posoudit rozsah a velikost kýly, stav prostaty a přítomnost obstipátů v kolonu.

Terapie spočívá v chirurgickém řešení. Na Horské veterinární klinice provádíme současně ošetření hernie, kastraci a případnou fixaci herniovaných orgánů (cystopexe, kolopexe,deferopexe).

Důsledné rouškování, maximální sterilita během výkonu, antibiotická clona a ochranný límec jsou nezbytnou podmínkou úspěšné operace.

Existuje několik technik repozice/transpozice a sutury atrofických svalů, žádná z nich však neposkytuje uspokojivé výsledky bez použití polypropylenové síťky. Po repozici orgánů vždy implantujeme do prostoru hernie síťku a fixujeme ji po obvodu hernia včetně kaudálního okraje sedací kosti. Mechanická podpora v místě rektální výdutě významně ovlivňuje úspěšnost chirurgického zákroku bez následných recidiv.