U králíka v kožíšku (nejčastější ektoparaziti králíků)

U králíka v kožíšku (nejčastější ektoparaziti králíků)

Můj králík se škrábe

Setká se s tím většina chovatelů – králíček se začne škrábat a kvalita srsti se na některých místech zhorší. Spektrum kožních parazitů u králíků je celkem pestré, a to i přesto, že většina z nich tráví drtivou část doma.

Roztočem jménem Cheyletiella parasitovorax si v literatuře vysloužil úsměvné označení „chodící lupy“. Je to výstižný popis, protože se jeho přítomnost obvykle pojí se suchou, šupinatou a svědivou pokožkou. U králíčka s těmito potížemi si připravíme preparát pomocí lepící pásky, a provedeme mikroskopické vyšetření.

Ušní svrab způsobený roztočem jménem Psoroptes cuniculi si králíčci „předávají“ kontaktem mezi sebou, ale stejně tak může dojít k nákaze kontaminovanými předměty. Svědění uší obvykle provází vznik krust, které po léčbě samy odpadnou. U nemocných a oslabených jedinců se nákaza může rozšířit na celé tělo. Na Horské veterinární klinice stanovujeme diagnózu vyšetřením cytologického preparátu, na jehož základě volíme odpovídající léčbu.

Myiáza je označení pro infekci larvami střečků, případně much. Přítomnost larev ve tkáni způsobuje otoky, v pozdějších fázích onemocnění se snižuje chuť k jídlu, objevuje se slabost, a může dojít až k rozvinutí šokové reakce. Jediným řešením je odstranění postižené tkáně s larvami a následná aplikace antibiotik a léků proti bolesti. Myiáze se objevují u králíčků žijících ve znečištěném prostředí, obézních nebo u jedinců s onemocněním zubů.

Kamarádí se váš králík se psy nebo s kočkami? Pak i u ušatého přítele můžete najít blechy. Obvykle na sebe upozorní svědivostí, krustami v oblasti hlavy a ušních boltců. Blechy mohou být pro králíka zdrojem nebezpečných infekcí, a proto není radno jejich přítomnost podceňovat.

Jak předejít nezvaným hostům u králíků?

Poté, co jsme vás nejspíš výčtem nejčastějších nezvaných hostů u králíků postrašili, vám nejspíš následující doporučení bude připadat směšně jednoduché. Kromě aplikace antiparazitik se dá prevence ektoparazitů u králíka shrnout do tří bodů:

  1. Forma: Bude-li váš králíček v dobré fyzické kondici (formě), tedy nikoliv obézní, bude mít potřebu starat se o svoji srst. Je to přirozený způsob regulace napadení ektoparazity a projev zdravého chování. Zvířátka s nadváhou však nejsou natolik pohyblivá, a proto o svoji srst nejeví takový zájem.
  2. Zuby: Stejně jako váha, i stav chrupu hraje roli v péči o srst. Přestane-li o sebe váš králíček dbát, je nutné zpozornět, a zvážit návštěvu u veterinárního lékaře – mohlo by se mj. jednat o stomatologický problém.
  3. Čistota: Pro milujícího páníčka není žádnou novinkou, že zvíře chované v čistém prostředí se cítí dobře. V souvislosti s uvedenými myiázemi jsme však měli potřebu tento aspekt ještě jednou zdůraznit. Omezit kontakt s nečistotami na minimum je nesmírně důležité zejména u zvířátek, která jsou dočasně indisponovaná, po úrazech nebo operacích.

Pokud se však už nějaký ten ektoparazit objeví, u králíčka v dobré kondici nenapáchá zdaleka tolik škody, je-li objeven včas.

Na závěr bychom chtěli chovatele upozornit (a z celého srdce požádat): Nikdy se nesnažte o samoléčbu parazitů u králíka. Nevhodné přípravky, například s obsahem fipronilu mohou vést k úhynu zvířete!