Jak poznáte, že je vaše zvířátko nemocné?

Jak poznáte, že je vaše zvířátko nemocné?

Náš pes/kočka je už starý/á a nechová se jako dřív!

Zvířata mají jednu přirozenou schopnost – maskovat vnější projevy onemocnění. Tato schopnost vychází z geneticky daného předpokladu, že každé nemocné zvíře se může stát snadnou kořistí predátorů v přírodě. Proto se nemocní jedinci snaží své onemocnění skrýt. Vyhledávají klidná místa, kde na ně není vidět a chovají se nenápadně.

 Jak tedy můžete poznat, že váš čtyřnohý kamarád není v pořádku?

U psů můžete pozorovat změny v chování – je smutný, nevítá vás, převážně leží, příjem krmiva je omezený, více pije. Mezi výraznější příznaky patří zvracení nebo průjem, neochota vstát, kulhání, výtok z tělních otvorů. Pokud jste si nevšimli těchto změn, postupně se objevují další, jako je kašel, kýchání nebo dávení, zaujímání nezvyklých poloh při spaní, časté olizování určité části těla, kulhání, úplná ztráta chutí k jídlu nebo zápach z dutiny ústní. Rovněž nedodržování čistoty v bytě (pomočení nebo stolice) svědčí o nastupujícím problému. Vždy záleží na druhu zdravotního problému, některé nemoci mají rychlý průběh a nesou s sebou rychlé zhoršení zdravotního stavu.

U koček mohou být projevy ještě méně zřetelné. Vaše kočka tráví více času na nějakém klidném místě, častěji se ukrývá pod pohovkou, ve skříni a podobně. Méně žere i pije, je ospalá a nemá zájem o okolí.

 

 

Mnoho chovatelů zaměňuje tyto potíže za projev stáří nebo je zaznamená až mnohem později.

Pozorujete- li některé z těchto projevů na vašem zvířátku, vydejte se raději k vašemu veterináři.