Nádory u potkanů

Nádory u potkanů

Můj potkan má na břiše bouli

Stále častěji se stává, že se u starších potkanů vyskytují nádorová onemocnění. Běžným typemVýsledek obrázku pro sweet rat nádorů jsou novotvary na mléčné žláze. Méně často se objevují nádory adenohypofýzy a u potkanů také nádory Zymbalových žláz. Ostatní nádory jsou méně časté.

Nádory mléčné žlázy u potkanů

Postihují obě pohlaví (i samce). Zpravidla se objevují u samic ve věku jednoho roku, častěji u obézních jedinců. Příčinou jsou nádory adenohypofýzy (předního laloku podvěsku mozkového). Často se jedná o nezhoubné typy (adenomy, fibroadenomy) s výskytem na mléčných žlázách. Zhoubné adenokarcinomy mohou metastazovat do mízních uzlin a plic.

Léčba spočívá ve včasném chirurgickém odstranění, neboť i nezhoubné typy mohou dosáhnout velkých rozměrů a vedou k omezení pohybu potkana.

Nádory adenohypofýzy

Převážně se objevují u nekastrovaných, případně obézních samic. Tvorbou nádoru v mozku se projevují pohybové potíže (pohyb do kruhu, slabost nebo obrna pánevních končetin, šikmé držení hlavy), dezorientace potíže s příjmem krmiva. Nadprodukce hormonu prolaktinu vede k tvorbě mléka, zbytnění mléčné žlázy a tvorbě nádorů. Terapie je pouze symptomatická se špatnou prognózou.

Nádory Zymbalových žláz

Vychází z mazových žláz podél zvukovodů. Tyto žlázy ústí do zvukovodu a v případě zhoubných nádorů dochází k prorůstání do zvukovodu a okolí. Příznaky zahrnují hnisavý nebo krvavý výtok ze zvukovodu, zduření, tvorbu vředů a šikmého držení hlavy. Později dochází ke skleslosti, snížení příjmu potravy a hubnutí.

Léčba spočívá v chirurgickém odstranění nádoru a přilehlých tkání včetně ablace zvukovodu. U zhoubného adenokarcinomu je prognóza spíše nepříznivá.

Proč nádor odstranit co nejdříve?

Nádory se mohou objevit i v jiných tkáních nebo místech na povrchu těla. Vždy platí zásada, že útvar je třeba co nejdříve nechat vyšetřit veterinárním lékařem. Rčení „počkáme, co to udělá“ může být pro vašeho potkana rozsudkem smrti. Velké nádory už mnohdy nelze operovat a vedou ke smutným koncům.