Kastrace zvířat – ano či ne ?

Kastrace zvířat – ano či ne ?

Jste chovatel s chovatelskou stanicí nebo chováte zvířátko pro radost?

Váš pes je dobrý přítel, spolehlivý hlídač, právoplatný člen rodiny, a pokud byste mohli, dýchali byste za něj, stejně jako on za vás. I vaše kočka patří do rodiny – neumíte si představit ráno bez jejího škrábání na dveře, večer by vám chybělo její mňoukání, když se dožaduje krmení – máte ji rádi.

Bohužel, ne všichni psi a kočky měli takovéto štěstí. Nepřiměřené množství opuštěných a toulavých psů a koček se stává v dnešní době vážným problémem. Nejen, že mohou být nebezpečným zdrojem různých infekčních onemocnění pro ostatní domácí zvířata, ale v krajním případě mohou představovat i jiná nebezpečí pro nás a naše děti.

Nežádoucí projevy při říji

Říje u feny se nazývá hárání, u koček mrouskání. Říjový cyklus feny se objevuje zpravidla 2 x ročně a trvá tři až čtyři týdny. Kromě krvácení z pochvy se objevují změny v chování – popudlivost, neklid, neposlušnost, časté močení, snížená chuť k žrádlu a útěky. U koček se objevuje říje v 3 – 4 týdenních intervalech opakovaně a rovněž jsou neklidné, válejí se po zemi, vynucují si pozornost více než obvykle, a jejich hlasité a dlouhotrvající mňoukání připomínající pláč dítěte nelze přeslechnout. Během častějších toulek se zvyšuje nebezpečí, že se mrouskající se kočička nebo hárající fena zraní.

 Chirurgický zákrok u samic – ovarihysterektomie

Ovarihysterektomie představuje vyjmutí vaječníků i dělohy u samic. Je prokázáno, že včasná kastrace – nejlépe po první říji – významně snižuje výskyt nádorů na mléčné žláze ve starším věku.

Zákrok přinese samičce i další výhody: ústup nežádoucích projevů říje, vymizení rizika vzniku zánětu dělohy i falešné březosti nebo nežádoucí tvorby mléka. Operace se provádí v celkové anestézií (narkóze) a pooperační péče je nenáročná.

 

Chirurgický zákrok u samců – orchiektomie

Hlavní výhodou kastrace samců je odstanění nežádoucích projevů roztoužených kocourů a psů – toulání a souboje. Stejně tak vaše zvířátko nebude mít nutkavou potřebu značkovat si teritorium a sníží se zápach moči.

Zákrok se také provádí v celkové anestézií (narkóze) a pooperační péče je nenáročná.

 

Kastraci lze považovat za humánní způsob řešení nežádoucí plodnosti a negativních projevů chování.

Mýty spojené s kastrací

  • Není pravda, že fenka musí mít před operací alespoň jednou štěňata. Na operační zákrok ani pozdější zdravotní stav to nemá žádný vliv.
  • Není pravda, že každý pes nebo kočka ztloustnou po kastraci. Záleží pouze na majiteli, zda bude své zvířátko překrmovat.
  • Není pravda, že kastrací dojde ke změně povahy zvířete, operační zákrok povahové vlastnosti výrazně neovlivní.