Nežádoucí reakce po očkování u psa v otázkách a odpovědích

Nežádoucí reakce po očkování u psa v otázkách a odpovědích

Na co si dát po očkování pozor?

Očkování a reakce organismu na něj zůstávají živým tématem nejen v chovatelských skupinách na sociálních sítích, a tak jsme se rozhodli napsat k této problematice pár slov.

Jak častá je nežádoucí reakce po očkování?

Nežádoucí postvakcinační reakce se vyskytuje u 0,5 – 2% psů, tj. 5 až 20 psů z tisíce.

Někteří pejsci jsou po očkování skleslí a unavení. To je v pořádku?

Možná vás to udiví, ale ano. Tato reakce je zcela přirozená. Skleslost, ospalost a nechutenství, stejně jako bolestivost nebo otok v místě vpichu, obvykle trvá jeden až dva dny po očkování. Je to důsledek drobného boje, který svedou imunitní buňky pejska po setkání s antigeny (povrchovými „značkami“) daného původce onemocnění, proti kterému se očkovalo. Tahle minipotyčka má za následek, že si tyto imunitní buňky předají informaci „na týpky s těmihle značkami pozor!“, a dokáží tuto zprávu předat i svým potomkům. Při setkání s tímto onemocněním v reálném psím světě pak už pejskovy imunitní buňky nejsou překvapené, a dokáží původce nemoci účinně a rychle zlikvidovat.

Povrch bakteriální buňky jako cíl imunitních buněk po vakcinci. Zdroj: www.sepmag.eu

Jak vypadá nežádoucí postvakcinační reakce, u které bychom měli být na pozoru a vyhledat veterináře?

U výše zmíněných 0,5 – 2% pejsků zpravidla pozorujeme otok měkkých tkání na hlavě a krku, případně angioedém a kopřivku postihující i další části těla. Ve zcela výjimečných případech se může vyskytnout anafylaktický šok, který se kromě angioedému projevuje dýchacími potížemi, dušností a poklesem krevního tlaku.

Angioedém jako důsledek alergické reakce.

Jedná se o alergickou, tedy přemrštěnou obrannou reakci na vakcínu, která se zpravidla neobjevuje při prvním očkování (zde teprve probíhá „přípravná fáze“ této přehnané obrany). Stejně jako jiné alergie, je projevem poruchy imunitního systému jedince.

Anafylaktická reakce se objevuje do několika minut, nejvýše dvou hodin po očkování. Chovatelům proto doporučujeme vyčkat několik minut v čekárně, a následující dvě hodiny být pejskovi nablízku. Jedná se sice o vzácný, ale závažný zdravotní stav vyžadující rychlé veterinární ošetření.

Dá se nežádoucí postvakcinační reakci předejít?

Hladký průběh očkování podporujeme tím, že každé zvířátko před očkováním důkladně vyšetříme a vyloučíme u něj právě probíhající infekční onemocnění. Samotné anyfylaktické reakci předejít nelze, dá se však účinně řešit.

Poznámka pod čarou, aneb co se říká:

  • Reakce vznikla proto, že byla použita „špatná vakcína“. Skutečnost: Nezáleží na výrobci, ale na individuální reakci každého jedince.
  • Pes dostal příliš velkou dávku vakcíny. Skutečnost: Dávka vakcíny je pro všechna plemena a velikosti psů stejná – principem účinku je vyvolání tvorby protilátek, která není dána velikostí dávky.
  • Veterinární lékař mu to špatně píchnul. Skutečnost: Vakcíny se aplikují podkožně, nicméně ani nitrosvalové podání anafylaktickou reakci nevyvolá.