Aktuálně k parvoviróze

Aktuálně k parvoviróze

Závažné virové onemocnění, které postihuje především štěňata v prvních měsících života, se u dospělých jedinců neprojevuje nijak dramaticky. Ti navíc onemocní spíše výjimečně.

Jak se může štěně nakazit parvovirózou?

K nákaze dochází přímým kontaktem, infikovaným trusem, močí či zvratky. Infekční však mohou být také potřísněné předměty, oděv nebo obuv.

Jak se projevuje parvoviróza?

U psích pacientů se nejčastěji setkáváme se střevní formou parvovirózy, která může končit až v 50% případů smrtí. Mezi typické příznaky patří horečka, nechutenství, zvracení a krvavý průjem, bolestivost břicha a celková slabost. Srdeční forma spojená s akutním zánětem srdečního svalu patří spíše mezi vzácné nálezy.

 

Aby se můj pejsek nenakazil

Zcela spolehlivou prevencí je očkování. Vakcinovat lze štěňátka už od šestého týdne stáří. Nutné je však dodržet očkovací schéma a nezapomenout nebo neodkládat revakcinaci. Se psy, kteří ještě nebyli očkováni, je bezpečnější se vyhnout návštěvám veřejných prostranství a zabránit jim v kontaktu s ostatními psy.

 

Dá se parvoviróza léčit?

Poté, co je pejskovi virus parvovirózy diagnostikován (dle klinických příznaků a současně například průkazem viru v trusu či krvi), je nutné neodkladně zahájit léčbu.

Pomocí rychlého testu můžeme ihned diagnostikovat každý ze třech subtypů viru parvovirózy z trusu  na naší klinice.

Při podezření na toto onemocnění, průjmu nebo zvracení u štěněte, návštěvu veterináře rozhodně neodkládejte.