Medicína založená na důkazech (Evidence-Based Medicine)

Medicína založená na důkazech (Evidence-Based Medicine)

Možná jste už tento výraz slyšeli a víte o co jde. Pojďme se na to podívat trochu podrobněji.

Jedná se systematický přístup k léčbě, propojující nejlepší dostupné vědecké důkazy s klinickou zkušeností lékaře a s přihlédnutím k potřebám pacienta. Vznikl v 90. letech minulého století v humánní medicíně a postupně je zaváděn také ve veterinární praxi.

Pro lepší srozumitelnost si to ukážeme na konkrétním případu. Pejsek zvrací, nežere a má průjem. Po klinickém vyšetření můžeme říci, že má zažívací potíže. Bez dalšího vyšetření mu tedy nasadíme léky proti zvracení a průjmu.

Pokud ale chceme zjistit skutečnou příčinu zažívacích potíží a postupovat podle EBM, musíme udělat další vyšetření, tzn. vyšetření krve, sonografické vyšetření břicha nebo RTG břicha. Vyšetření krve nám ukázalo, že příčina zažívacích potíží není v trávicím ústrojí, ale že pejsek má onemocnění ledvin a je třeba nasadit léky na onemocnění ledvin.

Tato vyšetření nám pomáhají dokázat, o jaké onemocnění se jedná a významně zpřesňují diagnózu u daného pacienta.

Dále je třeba postupovat při léčbě v souladu s nejnovějšími poznatky v dané oblasti, což představují odborné studie na dané téma zveřejněné v odborných časopisech, účast na školeních, často i v zahraničí, a soustavné odborné vzdělávání lékařů.

V případě, že bychom tedy léčili pouze příznaky, tzn. zažívací potíže, může skončit tento pacient špatně, jinými slovy může umřít, protože měl naprosto nevhodnou léčbu.

Na našem pracovišti se snažíme vždy o medicínu založenou na důkazech, což je někdy finančně nákladnější, ale za to je diagnóza daleko přesnější a léčba úspěšnější.