Kontrola mikrobiální kontaminace

Kontrola mikrobiální kontaminace

Bezpečí pacientů, klientů a zaměstnanců lze zajistit pouze v bezpečném prostředí. To je myšlenka, která nás před lety přivedla k provádění pravidelných kontrol mikrobiální kontaminace prostředí.

Ve spolupráci s laboratoří Labvet v pravidelných intervalech pomocí otiskové a spadové metody ověřujeme, jestli se v prostorách kliniky nenacházejí nevítaní hosté – bakteriální původci nosokomiálních nákaz.

Nosokomiální infekce – nákazy spojené s hospitalizací, představují celosvětově velký problém. O co přesně jde?

První způsob, kterým se nosokomiální infekce šíří, je zrádný svou nenápadností. Každý živý tvor, a tedy i pacient nebo zaměstnanec, si s sebou nosí své vlastní bakterie, které mu neškodí a žijí s ním poměrně poklidným životem. Když se ale dostanou do blízkosti oslabeného jedince, mohou mu způsobit značné škody. Typickým příkladem je známý „zlatý stafylokok“ (Staphylococcus aureus), který obývá nosní sliznice a často i ruce mnohých lidí, a dokáže se změnit ve smrtící bakterii odolnou vůči dostupným antibiotikům. Podobných zástupců bychom ale našli celou řadu v dýchacích cestách nebo ve střevě.

Druhá cesta přenosu nosokomiálních nákaz je mnohem více srozumitelná – často k nám přicházejí pacienti s infekcemi způsobenými ať už výše zmíněnými bakteriemi, anebo s jinou etiologií. Abychom zamezili přenosu nákazy mezi nimi, případně na personál, používáme tzv. bariérový způsob ošetření. Testujeme proto také účinnost používaných dezinfekcí a správnost jejich použití.